Ejektory

Ejektory

Zdrojem  podtlaku ve vakuových rozvodech jsou vakuové pumpy – ejektory. Ke generování  vakua v ejektoru slouží stlačený vzduch.

Vnitřní součást tvoří nejnovější patent výrobce PIAB –  vícestupňový ejektor COAX.